درباره ما

دربارۀ (های دنت) کلینیک

های دنت کلینیک حاصل همکاری یک زوج جوان متخصص که با بهره‌مندی از افرادی توانمند، با هدف خدمت‌رسانی به دندانپزشکان و دندانسازان عزیز کشورمان، راه اندازی شده است.

مدیر این مجموعه جناب آقای مهندس ساروقی است. ایشان ارزش آفرینی، کیفیت و صداقت در کار را به عنوان سه رکن اساسی در این مجموعه قرار داده است.

هدف اصلی و چشم انداز

تأمین نیازهای دندانپزشکان و دندانسازان کشور

فرم دانلود اپلیکیشن | های دنت